Makkum...

Visserij...

Amels...

Stichting Ald Makkum

...

Onder Actuele foto's:
Nieuw binnen gekomen foto's en video's; leuk om te bekijken!

Recente aanvullingen ...

Donateur worden...

De stichting Ald Makkum e.o stelt zich ten doel een verzameling van historische feiten van Makkum en omgeving (Wûnseradiel) vast te leggen en die ...

Actueel...

Tijdelijke overdracht scheepsbel Mijnenjager Zr. Ms. 'Makkum' aan de stichting Ald Makkum. v.l.n.r. Durkje Hoeksema van de bekende 'skearwinkel', burgemeester Jannewietske de Vries van de gem. SWF, Otto Gielstra van Ald Makkum, Chef der Equipage, Sergeant Major Operationele Dienst Nautische dienst, Daniel aan de Wiel, Commandant Luitenant ter zee 1e klasse Menno Visser en Oudste officier luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie Hans Bakker.

Zr. Ms. Makkum is het oudste operationele Marineschip (1985) en behoort tot de z.g. Alkmaarklasse. Lengte 51,5 meter, br. 8,9 m. Waterverplaatsing 543 ton. Voortstuwing 1.387 KW Werkspoor A-RUB 215V12. Snelheid 15 knopen. Bemanning 36 tot 44 pers.
Fotoselectie uit het archief inclusief door O. Gielstra gemaakte opnames tijdens de z.g. VIP-reis op 13 aug. 1997. Te vinden onder Diverse foto's

Kantoor Ald Makkum en tentoonstelling geopend: donderdagmiddag van 14.00-18.00, vrijdags van 13.00-22.00, zaterdags van 10.00-17.00. U bent van harte welkom! Liever een andere tijd? mail: info@ald-makkum.nl. Ook voor stadswandelingen met of zonder bezoek aan het Waaggebouw. Ald Makkum organiseert, naar keuze, aangepaste wandelingen per doelgroep onder deskundige begeleiding.