Makkum...

Visserij...

Amels...

Stichting Ald Makkum

...

Onder Actuele foto's:
Nieuw binnen gekomen foto's en video's; leuk om te bekijken!!

Recente ...

Donateur worden...

De stichting Ald Makkum e.o stelt zich ten doel een verzameling van historische feiten van Makkum en omgeving (Wûnseradiel) vast te leggen en die ...

Actueel...

Ald Makkum Jûn

Koor De Hangploeg zorgde voor de nodige sfeer op de Ald Makkum jûn 10 maart j.l. Hoofdmoot vormden de boeiende jeugdherinneringen van beide sprekers Cees Amels Wzn. en Jaap Jorritsma. Jaap heeft nog een klein aantal van zijn boek 'Us Libben' te verkrijgen à
€ 25,- (inclusief portokosten) uiteraard onder vermelding van naam en adres en betaling op zijn rekeningnr. NL08RABO0335757096.


Kantoor Ald Makkum en tentoonstelling geopend: donderdagmiddag van 14.00-18.00, vrijdags van 13.00-22.00, zaterdags van 10.00-17.00. U bent van harte welkom! Liever een andere tijd? mail: info@ald-makkum.nl of bel na 19.00 uur 0515-230670. Ook voor stadswandelingen met of zonder bezoek aan het Waaggebouw. Ald Makkum organiseert, naar keuze, aangepaste wandelingen per doelgroep onder deskundige begeleiding.